Autorefraktometr to urządzenie służące do przeprowadzania komputerowego badania wzroku podczas każdej wizyty kontrolnej. Potocznie często określa się je również mianem komputera do badania wzroku. Autorefraktometr działa poprzez wpuszczenie do oka wiązki promieniowania podczerwonego, za pomocą której urządzenie jest w stanie określić ostrość wzroku na podstawie pomiarów soczewki oka i krzywizny rogówki. Wbudowany komputer analizuje refleksy wiązki, która odbija się od struktur oka i generuje dane, pozwalające stwierdzić, jaka wada refrakcji występuje u danego pacjenta. Badanie jest nieszkodliwe oraz bezbolesne, a uzyskane wyniki dają wstępne ustalenia, na podstawie których możliwa jest dalsza diagnoza, dotycząca różnych wad wzroku oraz chorób.

Badanie autorefraktometrem jest wskaźnikiem pomocniczym, który pomaga w ustaleniu ostatecznej diagnozy, określeniu stopnia wady wzroku oraz jej formy, a także we wstępnym doborze szkieł korekcyjnych. Jest to jedna z pierwszych czynności, jakie przeprowadzane są u pacjenta podczas wizyty okulistycznej, uzupełniające do odczytu ciągu cyfr lub liter z tablic. Podczas wykonywania pomiarów osoba badana pozostaje bierna i jedynie przygląda się wyświetlanym obrazom, a czas przeprowadzania czynności dla każdego oka trwa tylko kilka sekund. Badanie autorefraktometrem jest zatem badaniem przedmiotowym, dlatego dla uzyskania najbardziej zbliżonych do rzeczywistości danych, zaleca się dwukrotne wykonanie pomiaru oraz porównanie otrzymanych wyników.

 

Załaduj więcej podobnych artykułów
Załaduj więcej Redaktor
Załaduj więcej Technologia
Komentarze są zamknięte

Check Also

Taxi w kulturze popularnej: od ikonicznych żółtych taksówek w Nowym Jorku do taxi w filmach i literaturze

Taxi, od dawna nieodłączny element miejskiego krajobrazu, zyskało swoje miejsce również w …