Geolog jest to osoba po skończonych studiach wyższych, która zajmuje się badaniem budowy ziemi. W przeciwieństwie do geodety nie będzie on wytyczał granic działki, lecz sprawdzi, czy na danym terenie można wybudować dom. Oczywiście do tak poważnej opinii potrzebna jest szczegółowa ekspertyza i ocena warunków gruntowo-wodnych.

Ekspertyza geologiczna – co to jest?

Ekspertyza geologiczna składa się z dwóch elementów – zbadania gruntu (praca w terenie) oraz analizy i sporządzenia szczegółowej dokumentacji będącej raportem z przeprowadzonych badań (praca biurowa). Jest to bardzo ważne, aby taką ekspertyzę zamówić jak najwcześniej, gdyż to ona stanowi podstawę do rozpoczęcia budowy domu. Jeśli podczas badań geologicznych zostaną stwierdzone jakiekolwiek nieprawidłowości, to cała budowa może zostać wstrzymana na naprawdę długi czas. Przeprowadzona przez geologa ekspertyza staje się w następnym etapie podstawą dalszej dokumentacji inżynierskiej i konstrukcyjnej. Jest to bardzo ważne już na samym początku, gdyż głębokość i jakość fundamentów będą zależały przede wszystkim od opinii geologa.

Wody gruntowe, czyli ważny aspekt ekspertyzy

Podczas wykonywania swojej pracy w terenie, geolog oceni również stan i poziom wód gruntowych. Jest to bardzo ważne zarówno przy większych inwestycjach, jak i budowie domów jednorodzinnych. To właśnie od oceny stanu wód zależy, w jaki sposób będzie trzeba wykonać izolację oraz czy i jak głęboko będzie można budować podpiwniczenie. Jest to bardzo ważny aspekt, gdyż błędy w tej części ekspertyzy mogą skutkować bardzo poważnymi zdarzeniami takimi jak podtapianie, osiadanie, czy osuwanie wybudowanych budynków. W innych przypadkach może się skończyć „tylko” na pękaniu ścian.

Pozostałe usługi geologiczne

Oczywiście ekspertyza geologiczna wydana przed budową domu jest bardzo ważna. Nie należy jednak zapominać, iż większość zakładów geologicznych wykonuje także inne usługi, wśród których można znaleźć:

  • odwierty geologiczne
  • badania laboratoryjne wód gruntowych oraz samych gruntów
  • prowadzenie dokumentacji hydrogeologiczncyh
  • wydawanie pozwoleń wodnoprawnych.
Załaduj więcej podobnych artykułów
Załaduj więcej Redaktor
Załaduj więcej Technologia
Komentarze są zamknięte

Check Also

Taxi w kulturze popularnej: od ikonicznych żółtych taksówek w Nowym Jorku do taxi w filmach i literaturze

Taxi, od dawna nieodłączny element miejskiego krajobrazu, zyskało swoje miejsce również w …