Założenie własnej firmy to ogromny krok, który łączy się z wieloma obowiązkami związanymi m.in. z prawem podatkowym. Księgowość firmy jest dość skomplikowana, dlatego też powierzenie jej profesjonalnym podmiotom, np. biura podatkowe Łódź, zawsze jest dobrym rozwiązaniem. Wielu przedsiębiorców zaczyna ponosić wydatki związane z przyszłą działalnością jeszcze przed oficjalnym otwarciem firmy. Czy mogą być zaliczone na poczet kosztów chociaż firma formalnie nie istnieje?

Koszty poniesione przed założeniem firmy mogą być zaliczone na poczet kosztów przyszłego przedsiębiorstwa. Jednak nie każdy wydatek będzie mógł zostać uznany za taki koszt. Warunki tego rodzaju wydatków reguluje ustawa o PIT. Art. 22 wskazanego aktu prawnego stanowi, że koszty uzyskania przychodu to wydatki, które zostały poniesione w celu uzyskania dochodu, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów.

Trzeba pamiętać, że wydatki, które chcemy zaliczyć na rzecz kosztów uzyskania przychodu nie mogą mieć charakteru osobistego. Ponadto muszą być właściwie udokumentowane w taki sposób, aby fiskus w przypadku kontroli nie miał wątpliwości co do zasadności ich poniesienia. Dokument, który ma być zaliczony jako koszt dla przyszłej firmy musi spełniać określone kryteria. Są to m.in. rodzaj dokumentu i unikalny numer, dane stron transakcji oraz datę, dokładne określenie co było przedmiotem konkretnej operacji.

Reasumując, planując założenie działalności gospodarczej możemy ponosić koszty, które po dokonaniu rejestracji firmy zaliczymy w poczet kosztów uzyskania przychodu.

 

Załaduj więcej podobnych artykułów
Załaduj więcej Redaktor
Załaduj więcej Finanse
Komentarze są zamknięte

Check Also

Taxi w kulturze popularnej: od ikonicznych żółtych taksówek w Nowym Jorku do taxi w filmach i literaturze

Taxi, od dawna nieodłączny element miejskiego krajobrazu, zyskało swoje miejsce również w …