harmonia

Harmonia wymaga odwagi

Przyzwyczajamy się do złego samopo­czucia. Na szczęście, u części ludzi – w pewnym momencie życia – nadchodzi­czas refleksji. Wtedy postanawiają poszukać harmonii. Dzieje się tak, po­nieważ każdy z nas podskórnie czuje, że powinien czuć się dobrze, że życie wcale nie musi oznaczać pasma udręk.

Mam ogromną przyjemność zajmować się terapią, która pozwala człowiekowi na powrót do jego własnej równowagi, która z kolei pozwala na osiągnięcie harmonii. Na przestrzeni lat miałem oka­zję obserwować, jak ludzie zaczynają poszukiwać swoich dróg życia. Przestają godzić się na powszechne normy i po­stanawiają w końcu poczuć się dobrze.

Ten wybór nie jest łatwy. Trzeba nie lada odwagi, by wyskoczyć z utartych przez społeczeństwo kolein. To niezwykłe dla mnie doświadczenie, by móc uczestni­czyć i pomagać w takim właśnie rozwoju pacjentów.

Akupunktura wspiera naturę

family

Gdzie tu rola akupunktury? Na świe­cie istnieje wiele szkół akupunktury.

Jedni akupunkturzyści wykorzystują ją do niwelowania bólu, inni do poprawy ogólnego funkcjonowania organizmu, a jeszcze inni starają się oddziaływać głównie na sferę emocjonalną. Wspól­nym mianownikiem wszystkich rodza­jów akupunktury jest energia. To właśnie energię my, akupunkturzyści, staramy się zmienić. Zmienić, to znaczy przy­wrócić do harmonii. Powrót energii do równowagi pozwala na rekalibrację or­ganizmu pacjenta.

Harmonia oznacza spokój ducha i za­ufanie do własnego ciała. Pozwala na zrównoważone wykorzystywanie emo­cji, intelektu i ciała fizycznego. W sta­nie równowagi organizm zachowuje się adekwatnie do sytuacji, to znaczy w sy­tuacji stresogennej reaguje stresem, ale jeśli ma możliwość relaksacji, korzysta z niej. Co więcej, bardzo wyraźnie sam podpowiada, czego potrzebuje. Głębo­ka świadomość prawdziwych potrzeb powoduje, że podjęcie ważnych decyzji życiowych staje się bardzo łatwe, po­nieważ pozostają one w zgodzie z na­turą, to znaczy z twoją naturą i z naturą Wszechświata.

Harmonia na wyższym poziomie

Na koniec chciałbym przytoczyć mą­drość zawartą w „Księdze Przemian”: Wszystkie rzeczy i wydarzenia we wszechświecie dążą do równowagi i harmonii. Kiedy je osiągną, tworzą nowy cykl dysharmonii.

I tak właśnie jest w naszym życiu. Kiedy już myślimy, że osiągnęliśmy stan harmonii i wszystko wydaje się być ułożone w naszym życiu, pojawiają się sytuacje burzące spokój ducha. To nie przypadek. Ponieważ każda dysharmonia daje szansę rozwoju i zbliża nas do coraz większej harmonii.

Załaduj więcej podobnych artykułów
Załaduj więcej Redaktor
Załaduj więcej Życie
Komentarze są zamknięte

Check Also

Taxi w kulturze popularnej: od ikonicznych żółtych taksówek w Nowym Jorku do taxi w filmach i literaturze

Taxi, od dawna nieodłączny element miejskiego krajobrazu, zyskało swoje miejsce również w …