– Przede wszystkim, budynek mieszkalny, w którym przyjmować będziemy gości, musi należeć do gospodarstwa rolnego i znajdować się poza granicami administracyjnymi miast. Liczba wynajmowanych pokoi nie powinna przekraczać 5. Nie ma wymogu co do ilości miejsc, natomiast należy spełnić minimalne wymagania co do wyposażenia, metrażu pokoi oraz stanu sanitarno-higienicznego – mówi Joanna Czarkowska z Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Bat na VAT

To jednak nie jedyne obostrzenie, z którym musimy się liczyć, by korzystać z pełni dobrodziejstw przewidzianych prawem dla agroturystyki. Kolejne dotyczy poziomu przychodów, które rolnicy osiągają z tytułu sprzedaży towarów i odpłatnego świadczenia usług. Jeśli w ciągu roku nie przekroczą one

150 tys. zł, to gospodarstwo nie musi płacić podatku od towarów i usług, czyli VAT. Aby na bieżąco sprawdzać, kiedy zarobki zbliżą się do wspomnianej kwoty, podatnicy chcący korzystać ze zwolnienia z VAT muszą prowadzić ich ewidencję, nawet w postaci zwykłego zeszytu.

– Rezygnując z takiego monitoringu, ryzykujemy, że nasze przychody zostaną odgórnie oszacowane i obłożone stawką 23 proc. Stracimy przy tym prawo do jakichkolwiek odliczeń – tłumaczy Czarkowska.

Całkowite zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych jest możliwe, jeśli wynajmowane pokoje znajdują się w budynkach mieszkalnych. Nie wchodzą zatem w grę zaadaptowane pomieszczenia gospodarcze. Na zwolnienie nie możemy również liczyć, jeśli naszymi gośćmi nie będą tymczasowo przebywający u nas turyści, a na przykład robotnicy sezonowi czy też osoby, którym podnajmujemy lokale na stałe.

– Pokoje powinny być wynajmowane osobom przebywającym na wypoczynku – mówi specjalistka.

Rolnicy, którzy nie spełnią warunków uprawniających do zwolnienia podatkowego, muszą wybrać jedną z możliwych form opodatkowania. Do wyboru mają ryczałt, kartę podatkową oraz zasady ogólne. 17-procentowa stawka w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych czyni ten sposób rozliczenia najmniej atrakcyjnym. W przypadku karty podatkowej nie ewidencjonuje się przychodów ani kosztów, a stawki podatku odprowadzanego miesięcznie są uzależnione od wielkości miejscowości, w której znajduje się nasze gospodarstwo. Jeśli zaś zależeć nam będzie na tym, by obniżać podstawę opodatkowania udokumentowanymi kosztami, powinniśmy wybrać rozliczenie na zasadach ogólnych, przy dwóch stawkach – 18 i 32 proc. (obowiązującej przy podstawie opodatkowania przekraczającej 85 528 zł).

SPIS TREŚCi

https://wangielskimogrodzie.pl/kasa-na-agrowczasach-cz-1/
https://wangielskimogrodzie.pl/kasa-na-agrowczasach-cz-2/
https://wangielskimogrodzie.pl/kasa-na-agrowczasach-cz-3/
https://wangielskimogrodzie.pl/kasa-na-agrowczasach-cz-4/
https://wangielskimogrodzie.pl/kasa-na-agrowczasach-cz-5/
https://wangielskimogrodzie.pl/kasa-na-agrowczasach-cz-6/
https://wangielskimogrodzie.pl/kasa-na-agrowczasach-cz-7/

  • Kasa na agrowczasach cz.6

    Teraz już jestem wieśniakiem pełną gębą i cieszę się z tego, ale jak przyjechałem na wieś,…
  • Kasa na agrowczasach cz.5

    Po przygotowaniu pokojów gościnnych zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami budowlanym…
  • Kasa na agrowczasach cz.4

    – Ceny wynikają ze standardu, jaki oferujemy. W każdym pokoju jest telewizor i bezpr…
Załaduj więcej podobnych artykułów
Załaduj więcej Redaktor
Załaduj więcej Finanse

Check Also

Zalety wypożyczania sprzętu budowlanego w porównaniu do zakupu: oszczędność kosztów i elastyczność.

W dzisiejszym dynamicznie rozwijającym się sektorze budowlanym, przedsiębiorstwa i indywid…