Jak ułożyć podłogę na gruncie?

Podłoga na gruncie
Podłoga na gruncie

Aby zapewnić dostateczną ochronę przed ucieczką ciepła do gruntu oraz umożliwić rozmieszczenie rur wodnych i kanalizacyjnych (o dużej średnicy) w warstwie podpodłogowej grubość izolacji nie powinna być cieńsza niż 15 cm. Do tego celu używa się płyt styropianowych lub z polistyrenu ekstrudowanego XPS (o lepszej ciepłochronności i wyższej wytrzymałości na ściskanie). Rzadziej stosuje się płyty z twardej wełny mineralnej lub inne materiały (np. keramzyt). Płyty układa się w dwóch warstwach z przesunięciem styków. Po ułożeniu pierwszej warstwy płyty ocieplenia rozprowadza się rury instalacyjne, a następnie rozmieszcza się drugą warstwę płyt w taki sposób, aby wzdłuż przebiegu rur utworzyły się korytka. Następnie przykrywa się je paskami ; płyt o mniejszej grubości, tworząc jednolitą płaszczyznę z pozostałym ociepleniem. Płyty izolacyjne przykrywa się folią wywiniętą na ściany, aby zapobiec wnikaniu wylewki podłogowej w szczeliny między nimi. Jeżeli w podłodze mają być rozmieszczone rury podłogówki mocuje się je na tym etapie, przytwierdzając do styropianu spinkami lub listwami montażowymi. Na ociepleniu układa się jastrych z wylewki cementowej lub anhydrytowej (grubości 5-10 cm) oddylatowanej od ścian taśmą brzegową.

Jak wykonać podłogę na stropie?

Drewnianym. Bazą do ułożenia podłogi na takim stropie są drewniane belki. Zależnie od ich rozstawienia podkład podłogowy układa się bezpośrednio na nich lub na dodatkowych legarach, które mocuje się prostopadle do belek w odstępach nie większych niż 65 cm. Jako pokrycie wykorzystuje się płyty OSB lub mfp, mocowane wkrętami do konstrukcji stropowej. Aby uniknąć skrzypienia, na belkach pod poszyciem układa się paski filcu lub innego elastycznego materiału. Podkład z płyt może być bezpośrednim podłożem pod posadzkę z paneli, parkietu czy wykładziny. Nie zapewni to jednak wystarczającej izolacji akustycznej (nie wygłuszy odgłosu kroków), dlatego dobrze jest ułożyć na podkładzie maty z korka lub pianki albo miękkie płyty pilśniowe, a na nich drugą warstwę płyt drewnopochodnych lub np. cementowo-włóknowych. Do takiego podłoża można kleić nawet płytki ceramiczne. Bezpośrednio na matach lub płytach wygłuszających można zaś ułożyć panele, parkiet lub mozaikę drewnianą.

Żelbetowym. Jeżeli strop jest równy i gładki to podkład z jastrychu (o grubości minimum 2,5 cm) można układać na nim bezpośrednio. Najczęściej wykonuje się go w postaci wylewki cementowej zacieranej na gładko lub samorozlewnej zaprawy anhydrytowej. Można również zdecydować się na ułożenie suchego jastrychu z płyt gipsowo-włóknowych, płyt OSB lub mfp. Jeśli konieczne jest wyrównanie powierzchni stropu stosuje się wylewki samopoziomujące. Taki strop nie będzie jednak wystarczająco tłumił odgłosu kroków. Dlatego najpopularniejsze jest wykonanie tzw. podłogi pływającej – na płycie stropowej układa się izolację akustyczną z płyt ze specjalnego (miękkiego) styropianu grubości 3-4 cm, z twardych płyt wełny mineralnej grubości 4 cm lub ze specjalnej pianki polietylenowej o grubości 1,5-2 cm. Płyty zabezpiecza się następnie folią przed wnikaniem jastrychu, którego minimalna grubość to 4,5-5 cm. Wylewka musi być ponadto oddzielona elastyczną taśmą brzegową od ścian, słupów i in

Załaduj więcej podobnych artykułów
Załaduj więcej Redaktor
Załaduj więcej Technologia
Komentarze są zamknięte

Check Also

Taxi w kulturze popularnej: od ikonicznych żółtych taksówek w Nowym Jorku do taxi w filmach i literaturze

Taxi, od dawna nieodłączny element miejskiego krajobrazu, zyskało swoje miejsce również w …