Solidny podjazd możemy zbudować z betonowych płyt z otworami, zbrojonych prętami stalowymi. Ażurowe wykończenie umożliwia szybkie przesiąkanie wody opadowej do podłoża. Ponadto minimalizuje ryzyko poślizgu. Wolne przestrzenie wypełnia się kruszywem albo żyzną ziemią. Niekiedy sadzi się w niej byliny odporne na

deptanie, częściej jednak – sieje trawę (którą potem można bez problemu strzyc kosiarką). Wykończone (wypełnione) elementy wyglądają estetycznie. Kraty dostępne są w kolorze szarym, grafitowym i czerwonym. Mają różną grubość – na podjazdy dla samochodów osobowych powinna ona wynosić przynajmniej 10 cm (cieńszych produktów używa się do umacniania skarp i brzegów zbiorników wodnych).

UKŁADANIE PŁYT AŻUROWYCH
UKŁADANIE PŁYT AŻUROWYCH

Podczas budowy nawierzchni trzeba pamiętać o wykonaniu dostatecznie solidnej warstwy nośnej z tłucznia. Jeżeli płyty będą wypełniane kruszywem, ok. 5 cm warstwę podkładową należy utworzyć z piasku lub mieszanki piasku i żwiru. Jeśli zaś planujemy wysiać trawę, podkład powinna stanowić mieszanka kompostu i piasku, a wypełnienie krat – żyzne, przepuszczalne podłoże. Elementy należy układać ciasno, a po wypełnieniu kruszywem bądź ziemią, ustabilizować w sposób mechaniczny. Pamiętajmy, że niewypełnionych krat nie można użytkować ani dobijać do podłoża, bo grozi to ich uszkodzeniem.

Decydując się na nawierzchnię betonowe -trawiastą, wybierzmy mieszankę nasion przeznaczoną na trawniki ekstensywne – rzadko nawożone i koszone. Wysiane nasiona przykrywa się cieniutką warstwą pia sku. W okresie kiełkowania trzeba dbać, by podłoże było stale wilgotne. Przez kilka pierwszych tygodni od siewu, musimy ograniczyć do minimum wchodzenie – a przede wszystkim wjeżdżanie – na podjazd.

MONTAŻ KRATEK Z PVC

Opcją wartą uwagi są również panele z tworzywa sztucznego, wypełniane kruszywem bądź gruntem (podobnie jak kraty betonowe) i przeznaczone do utwardzania podjazdów. Wytrzymałość na nacisk zapewnia konstrukcja przypominająca plaster miodu. Wyroby te nie odkształcają się pod wpływem wysokiej temperatury ani na skutek mrozu.

W 30-40 cm wykopie umieszcza się najpierw gruby żwir – który tworzy 20-30 warstwę nośną – a po jego zagęszczeniu rozkłada geowłókninę (zapobiega mieszaniu się warstw konstrukcyjnych). Później należy utworzyć warstwę podkładową z piasku lub z piasku i kompostu – zależnie od sposobu wypełnienia paneli. Te ostatnie łatwo i szybko montuje się na przygotowanej podbudowie. Wypusty w ich dolnej części dobrze stabilizują je w podłożu. Elementy układa się rzędami, łącząc je ze sobą na zaczepy. Po wypełnieniu należy je dobić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej.

Załaduj więcej podobnych artykułów
Załaduj więcej Redaktor
Załaduj więcej Technologia
Komentarze są zamknięte

Check Also

Ekologiczne aspekty last minute: Jak podróżować spontanicznie i zrównoważenie

W dobie rosnącej świadomości ekologicznej, coraz więcej podróżników zastanawia się, jak po…